תפריט
  • שיקום ואיטום בטון
    בתהליך הבליה הטבעי של המבנה, נוצרים סדקים, חללים, קורוזיה ועוד אשר מצריכים פעולות שיקום ואיטום בטון ביטומני. לרוב נראה את התופעה בסביבות אגרסיביות, בהן הסביבה משפיעה על ברזלי הזיון שבבטון וגורמת לקורוזיה והתנפחות. במקרים מסוימים, במידה ולא מטופלים בזמן, סדקים אלו יכולים לגרום לכשל קונסטרוקטיבי במבנה ולסכנה בטיחותית לשוהים במבנה. בקטגוריה זו נציג מפרטי ביצוע לשיקום מבנים, הסיבות בגינן יש לבצע שיקום ואיטום בטון מלכתחילה, באילו חומרים משתמשים וכיצד בניה ירוקה נכנסת לסיפור.

    מאמרים אחרונים